W dniach 8 - 9 października 2010r. odbył się w naszej szkole XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich. W Zlocie uczestniczyło 20 szkół noszących imię Reymonta. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: p. S. Ignaczak - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, p. Z. Dubiel - Burmistrz Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego W-wy, p. Z. Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bielany, p. H. Nagórek - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, p. D. Łaska - Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie, p. W. Jaroszewski - Vice Prezes Fundacji im. Wł. Reymonta w Kanadzie i Członek Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie. Zwycięzcy Konkursu Recytatorskiego "Mówimy Reymontem"czytaj o konkursie... * kategoria szkoła podstawowa, msc-a I: M.Topolewska, II: P. Kowalski, III: N. Smyczyńksa *gimnazjum, msc-a I: P. Wilczyńska, II: A. Wojciechowska, III: M. Polewczak i egzekwo- P. Olichwer. Program artystyczny został przygotowany przez Danutę Stopa, w którym wystąpili uczniowie z klasy IIIa: J. Czubek, P. Haracewiat, P. Piasecki, J. Połeć, B. Prorok, D. Wichowska oraz z klasy IIc: A. Czaplicka, T. Ginter, M. Janicka, A. Kujawska, K. Kwiatkowska, Ł. Natorski, A. Nowak i M. Zdrowiński. Widowisko nosiło tytuł: "Fenomen epopei Reymonta" i zostało przygotowane na okoliczność XIV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich "Warszawa 2010".