W poniedziałek 18 października zostały po raz pierwszy wręczone
Honorowe Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem".
W tym roku ubiegało się o nie 38 stołecznych szkół.
Powołana przez Prezydenta m.st. Kapituła rekomendowała do tego tytułu 11 z nich...

Projekt "Szkoła z pomysłem" ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych,
wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:
  • Szkoła z pomysłem na uczenie,
  • Szkoła z pomysłem na kulturę,
  • Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  • Szkoła z pomysłem na...