"Szkoła Dialogu" to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami,
którego celem jest poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce,
poprzez samodzielne odkrywanie i upamiętnianie historii przedwojennej społeczności żydowskiej w miejscu, w którym żyją.
Projekt "Szkoła Dialogu" oparty jest na przekonaniu,
że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci.
Dialog polsko-żydowski jest wielce istotny zarówno ze względu na naszą wspólną przeszłość,
jak i wzmacnianie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia.

Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości,
często odkrywając białe plamy na mapie wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej.
Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu, samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni. Uczestniczące w programie szkoły otrzymują tytuł "SZKOŁY DIALOGU".
Kryterium jego przyznania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych opracowanych i prowadzonych przez specjalistów Forum Dialogu Między Narodami. W ich trakcie uczniowie mają także za zadanie przygotować własny projekt upamiętniający przedwojenną społeczność.

Klasa IIb uzyskała wyróznienie: tytuł Szkoły Dialogu.