Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Królak
V-ce Dyrektor Szkoły
mgr Beata Rafał

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Małgorzata Małyska