Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Małgorzata Małyska